Jak je zvíře ohrožené

Lev berberský

Lev berberský není ohrožený, ale vyhynulý ve volné přírodě. Takže už se chová jenom v zajetí. Tito lvi jsou vyhynulí ve volné přírodě kvůli lidskému zájmu o jejich hustou hřívu. Poslední lev berberský byl ve volné přírodě spatřen v roce 1925. Na světě se chová v zajetí jen 650 lvů berberských.

 Lev berberský je krásné zvíře a musíme ho všichni chránit.

článek napsala: Kája, 4.5.2021


Hrošík liberijský

Hrošík liberijský je ohrožený druh. Vyskytuje se v mokřadech, bažinách, pralesech, ale skoro nikdy nebyl viděn v divoké přírodě. Zprávy o něm byly dlouhodobě považovaný za výmysl. Je ohrožený z důvodu nelegálního kácení pralesů a pytlačení. Tento druh přežil různé překážky. Je to velmi vzácný druh hrocha. 

Musíme ho všichni chránit.

článek napsala: Kája, 27.4.2021


Levhart mandžuský

Levhart mandžuský je kriticky ohrožený. Je to jedna z nejvzácnějších kočkovitých šelem na světě. Ve volné přírodě žilo v roce 2019 86 dospělých jedinců a 20 mláďat. V zajetí v roce 2012 žilo 176 čistokrevných levhartů mandžuských.

článek napsala: Kája, 20.4.2021


Orangutan bornejský

Orangutan bornejský je kriticky ohrožený. Z jeho jména vyplývá, že žije nejčastěji na ostrově Borneo. Toto zvíře ztrácí své přirozené prostředí z důvodu rozšiřování plantáží olejových palem. Z olejových palem se vyrábí palmový olej, který se používá na výrobu spousty věcí, jako třeba kosmetika, biopaliva, a nebo prací prostředky. Orangutani patří mezi jedny z nejinteligentnějších zvířat na světě. A orangutan bornejský je bohužel blízko vyhynutí. 

článek napsala: Kája, 13.4.2021

Gepard štíhlý

Gepard štíhlý je ohrožený druh. Asijští příbuzní geparda štíhlého jsou kriticky ohroženi. V roce 2016 bylo zaznamenáno 7100 gepardů štíhlých. Každým dnem jich mizí víc a víc. Tyto kočkovité šelmy se vyskytují v Africe, Arabském poloostrově, na Blízkém východě a v Indii. Gepard štíhlý je ohrožený, protože lidé především na Arabském poloostrově a v Perském zálivu chtějí jeho kožešinu. 

článek napsala: Kája, 6.4.2021


Varan komodský

Varan komodský je zranitelný druh. Varana komodského už v přírodě moc nenajdeme. Je k vidění v mnoha národních parcích třeba jako národní park Komodo v Indonésii. V národním parku Komodo v roce 2014 žilo 2448 varanů komodských. Varana komodského ohrožují výbuchy sopek, zemětřesení, ztráta přirozeného prostředí, požáry a hlavně ubývání kořisti kvůli pytláctví a turismu. Varani komodští jsou hodně často chováni v zoologických zahradách.

článek napsala: Kája, 30.3.2021 


Kareta obrovská

Kareta obrovská je ohrožený druh. Když rybáři s velkými rybářskými loděmi chytají ryby, tak hodně často se v sítech objeví tato zvířata. Jejich vajíčka, ze kterých se vylíhnou mláďata, jsou ohrožená různými predátory například mořskými savci a kraby. Svoje vejce klade kareta obrovská do písku, aby je lépe chránila před predátory. Když je kareta obrovská dospělá, jejími nepřáteli je hodně druhů žraloků (hodně často žralok tygří) a člověk.

Pomozte nám chránit tato krásná mořská zvířata. 

článek napsala: Kája, 23.3.2021

Slípka takahe

Slípka takahe je ohroženy druh ptáka. V národním parku Kahurangi na severu jižního ostrova bylo v roce 2018 založená druhá divoká populace (zvířata, která žila v zajetí a teď žijí ve volné přírodě). Populace slípky takahe je zhruba tak 300 kusů. Od roku 1898 byla slípka takahe považovaná za vyhynutou ale od roku 1948 byla objevená.

článek napsala: Kája, 16.3.2021

Kakapo soví

 Tisíc kakapo sovích kdysi obývalo Nový Zéland. Kakapo soví je kriticky ohrožené zvíře. Na Stewartově ostrově (třetí největší ostrov Nového Zélandu) se v 70.letech 20.století nacházelo přibližně 100-200 jedinců. V roce 2016 se narodilo 47 mláďat kakapo sovích. V roce 2019 se rok 2016 překonal, narodilo se 86 mláďat a 69 z nich stále žije.

článek napsala: Kája, 9.3.2021


Lvíček zlatý

Lvíček zlatý je opice. Lvíček zlatý je ohrožený druh savců. Ve volné přírodě žije už jen 1000 a v zajetí 5000 jedinců. V nějakých knihách se udává jako kriticky ohrožený druh. V 60. letech v minulém století byl ohrožen a situace se moc nelepší. Když ho někdo ohrozí, umí se ochránit svými ostrými zuby a silnými drápy.

článek napsala: Kája, 2.3.2021 

Panda červená

Podle IUCN je Panda červená zařazená do ohroženého druhu. Pandě červené hrozí, že vyhyne. Odborníci odhadují, že žije ve volné přírodě 16 000 až 20 000 jedinců pandy červené. Ohrožuje jí ztráta přirozeného prostředí. Občas je lovená pro kožešinu.

článek napsala: Kája, 23.2.2021


Odhady o počtu pand ve volné přírodě jsou různé, uvádí se čísla od 16-20 000 jedinců. Počet těchto pand ve volné přírodě ale prudce klesá, jen za poslední tři generace (to je přibližně 18 let) klesl počet pand o 50 % a minimálně o 50 % má populace klesat i v příštích třech generacích. Jejich početnost klesá zvláště v Číně, počet pand červených zde za posledních 50 let klesl o 40 %. Panda je ohrožená kvůli tomu, že ztrácí přirozené prostředí, protože lidé v Číně, ale i v sousedních zemích, stále rozšiřují své území a kácí lesy. Mnoho pand ročně zemře kvůli odlesňování, které se navíc zintenzivňuje. Panda se kvůli své převážně bambusové stravě totiž nedokáže přizpůsobit kulturní krajině. I přes zákaz jsou často loveny kvůli jejich krásné kožešině. V poslední době byl objeven i problém se psinkou (psí nemoc), kterou na pandy přenáší zdivočelí psi.

článek napsal: Kryštof, 23.2.2021


 

Gorila horská

Gorila horská je velice ohrožená. Odborníci odhadují že žije 1000 jedinců ve volné přírodě. Vždy ustoupí nepříteli ale člověku nikoli. Od roku 2018 IUCN Gorilu horskou zařadilo do ohrožených, před tím byla kriticky ohrožená.

článek napsala: Kája, 16.2.2021


Tygr ussurijský

Ve volné přírodě žije kolem 2700 až 3200 tygrů ussurijských. Před sto lety jich bylo kolem 100 000. Za hlavní důvod vymírání druhu považují ochránci přírody pytláctví a stále rozšiřující se výstavbu měst. Podle seznamu IUCN je tygr ussurijský ohrožený druh.

článek napsal: Kryštof, 9.2.2021Panda velká

Dobrá zpráva: počet, pand velkých na světě konečně stoupl! Obrat k lepšímu je výsledkem práce IUCN a Číny, která dohlíží na to, aby se pro pandy zachovaly bambusové lesy.

článek napsala: Kája, 2.2.2021

.