TÉMA TÝDNE

Články o tématu týdne jsou na záložkách Seznámení s týdnem a výsledky hlasování, Popis zvířete, Jak je zvíře ohrožené a obrázky jsou na záložce Obrázky.

Rozvrh tématu týdne:

Pondělí: seznámení s týdenním programem a výsledky hlasování (záložka: Seznámení s týdnem a výsledky hlasování)

Úterý: dozvíte se, jak vámi zvolené zvíře je ohrožené (záložka: Jak je zvíře ohrožené) a také jak zvíře vypadá (záložka: Popis zvířete)

Středa: ukážeme obrázky probíraného zvířete (záložka: Obrázky)

DALŠÍ DNY UŽ TÉMA TÝDNE NEPROBÍRÁME