Seznámení s týdnem a výsledky hlasování


Lev berberský

Jako vždy jsme na náš web přidali v pátek kvíz o zvířatech, která jsme minulý týden probírali. Stejně jako vždy jste mohli hlasovat, jaké zvíře chcete, abychom tento týden probírali jako téma týdne. Zajímají vás výsledky? Tady jsou! Nejvíce hlasů od vás dostal lev berberský. Dostal 20 hlasů a tím pádem bude tento týden tématem týdne. Na druhém místě se s 5 hlasy umístil indri. Jen o hlas méně dostal pes hyenový a usadil se na třetím místě. Na čtvrtém místě se usadili nosorožec tuponosý severní a zmije Latasteova. Tato zvířata měla 3 hlasy. Na pátém místě se umístil se 2 hlasy lemur severní a na šestém se s 1 hlasem umístili kakadu žlutolící a sajga tatarská. Albatros královský a jeřáb královský nedostali ani jeden hlas. Kvíz vyplnilo 39 čtenářů. Tento týden vyhrál jednoznačně lev berberský, uvidíme, jaké zvíře zvolíte opět vy příští týden.

Zajímá vás náš týdenní program? Tady je! Dnes, tedy v pondělí je na našem programu článek, který si právě čtete. Zítra se dozvíte jak je lev berberský ohrožený a také přibyde článek lvu berberském na záložce Popis zvířete. Vojta na záložce Plazí zpravodaj představí karetu pravou. Ve středu přidáme ručně malované obrázky lva berberského a koláž lva berberského, kterou jako vždy vytvoří Kája. Kryštof ve středu představí zmiji obecnou. Rybí zpravodaj, který píše Aiden, bude nově vycházet ve středu. V Rybím zpravodaji Aiden představí krunýřovce skvrnitého. Ve čtvrtek Vojta na záložce Zvířata ledových kontinentů představí lumíka norského. Matyáš na záložce Ptačí zpravodaj představí ledňáčka říčního. V pátek bohužel nepřibude článek na záložce Ze života medojeda kapského, ale na záložce Něco o medojedovi kapském článek přibude, stejně jako na záložce Fotky medojeda kapského, o kterém jsou články, přibude fotka. Opět v pátek přidáme kvíz, o zvířatech, která jsme tento týden na našem webu představili.

Teď se dozvíte něco základního o lvu berberském. Lvi jsou kočkovité šelmy. Lev berberský je aktivní jak v noci, tak i ve dne. Lvi jsou jediné kočkovité šelmy, které žijí a loví ve smečkách. Co jí, to se dozvíte zítra. Lev berberský si své teritorium označuje řevem, který je slyšet až na 8 km. 

článek napsal: Kryštof, 3.5.2021


Hrošík liberijský 

Jako vždy, tak i tento týdne jsme na náš web přidali kvíz o zvířatech probíraná minulý týden. Opět tam byla otázka, jaké zvíře chcete, aby bylo tento týden téma týdne. Zajímají vás výsledky této otázky? Tady jsou! Na prvním místě se s 20 hlasy umístil hrošík liberijský. Hrošík liberijský tedy tento týden bude téma týdne. Na druhém místě se umísili zebra Grévyho a žirafa síťovaná. Tito býložravci měli každý 5 hlasů. Na třetím místě se umístili hned tři zvířata, ara learův, lev perský a datel císařský. Měli shodně po 4 hlasech. Na čtvrtém místě se umístila šelma, která se vyskytuje jen na Madagaskaru, fosa. Na pátém místě se s 2 hlasy umístili ďábel medvědovitý a pralesnička ohnivá. Na šestém místě se umístili adax núbijský a ara spixův. Tato zvířata měla po 1 hlasu. Jediný přímorožec šavlorohý neměl ani jeden hlas. Kvíz celkem vyplnilo 51 čtenářů.

Naši věrní čtenáři už jistě vědí, že vždy po 4 týdnech přidáme do kvízu dvě otázky. Jsou jimi jaké zvíře jako téma týdne se vám, čtenářům líbilo nejvíce a jaký článek o zvířeti se vám líbil nejvíce ze zpravodajů. Teď se zaměříme na výsledky té první otázky. Nejvíce se vám jako téma týdne líbil orangutan bornejský. Dostal od vás krásných 23 hlasů. Na druhém místě se umístil varan komodský, ten dostal 14 hlasů. Na třetím místě se usadil gepard štíhlý, ten měl 8 hlasů a na posledním, tedy čtvrtém místě se umístil levhart mandžuský se 6 hlasy. 

Teď se zaměříme na výsledky otázky, která se vás ptala, jaký článek se vám ze zpravodajů líbil nejvíce. Nejvíce se vám líbil článek o roháčovi obecném, který je na záložce Zvířata našeho území. Roháč obecný od vás dostal 13 hlasů. Na druhém místě se umístil článek o tchoři stepním, který je stejně jako roháč obecný na záložce Zvířata našeho území. Tchoř stepní od vás dostal 8 hlasů. Na třetím místě se umístil článek o zmiji nosorožčí, který je na záložce Plazí zpravodaj. Zmije nosorožčí od vás dostala 7 hlasů. Mimochodem v článku o zmiji nosorožčí byli první dvě fotky, které nám zaslal Safari Park Dvůr Králové. Na čtvrtém místě se umístil článek o jasoňovi červenookém, který je na záložce Zvířata našeho území. Jasoň červenooký od vás dostal 6 hlasů. Také se na čtvrtém místě umístil článek o kondorovi andském, který je na záložce Ptačí zpravodaj. Měl pochopitelně 6 hlasů. Na pátém místě se umístily články o varanu skvrnitém, který je na záložce Plazí zpravodaj a o papuchalku severním, který je na záložce Zvířata ledových kontinentů. Dostali od vás 4 hlasy. Na posledním, tedy šestém místě se umístili články o sokolu stěhovavým a supu africkém, tyto články jsou na záložce Ptačí zpravodaj. Na šestém místě se také umístil článek o lachtanu antarktickém, který je na záložce Zvířata ledových kontinentů. Další články nedostaly ani jeden hlas.

Zajímá vás náš týdenní program? Tady je! Dnes, tedy v pondělí je na našem programu článek, který si právě čtete. V úterý přibude článek o hrošíku liberijském na záložce Popis zvířete a na záložce Jak je zvíře ohrožené se budete moci dočíst, jak je hrošík liberijský ohrožený. Na záložce Plazí zpravodaj Vojta v úterý představí krajtu tmavou. Ve středu si budete moci prohlédnout koláž hrošíka liberijského. Fotky nám dodá Safari Park Dvůr Králové. Kryštof na záložce Zvířata našeho území představí sysla obecného. Vojta na záložce Zvířata ledových kontinentů ve čtvrtek představí irbise. Matyáš na záložce Ptačí zpravodaj ve čtvrtek představí papoušíka hnědohlavého. Aiden na záložce Rybí zpravodaj představí delfínovce amazonského. Počkat, kdo je to Aiden a proč Rybí zpravodaj neděla už Lukáš? Asi si v duchu říkáte právě tuto větu. Tady jsou odpovědi. Aiden je náš nový člen, který nahradí Lukáše, který už Ochranu zvířat nedělá. Aiden bude psát Rybí zpravodaj. Možná jste si všimli, že minulý týden v pátek odstartovala záložka Medojed kapský, tato záložka má tři podzáložky, Ze života medojeda kapského, Fotky medojeda kapského, o kterém jsou články a Něco o medojedovi kapském. Na prvně jmenované záložce bohužel v pátek článek nepřibude, na dalších, ale ano. V pátek také přidáme kvíz o zvířatech, o kterých jsme psali. 

Teď se dozvíte něco základního o hrošíku liberijském. Hrošík liberijský se opravdu jmenuje hrošík liberijský, někdo si možná myslí, že správně to je hroch liberijský, ale není. Latinsky se hrošík liberijský nazývá Hexaprotodon liberiensis. Domorodci nazývají hrošíka liberijského nigbwe. Hrošík byl objeven až v 19. stoletím, některé poznatky o hrošíku liberijském byly objeveny v zoologických zahradách. 25.2 porodila samice hrošíka liberisjkého Malaya, v Safari Parku Dvůr Králové mládě, v této ZOO to je už druhé za 6 měsíců. Je to krásné zvíře a je nutno ho chránit.

článek napsal: Kryštof, 26.4.2021


Levhart mandžuský

Nejdříve máme pro vás 2 zajímavé informace. Tou první je, že Safari Park Dvůr Králové nám bude občas posílat fotky zvířat, která na našich stránkách představíme. Tou druhou je, že jsme se s našim sponzorem, firmou Q FIRMA, dohodli, že adoptujeme medojeda kapského, který je chovaný v Safari Parku Dvůr Králové. V pátek proto přidáme záložku, na které budou fotky (zaslané Safari Parkem Dvůr Králové) toho našeho adoptovaného medojeda kapského, něco o medojedovi kapském a možná občas informace o tom adoptovaném medojedovi. Teď jdeme na výsledky hlasování. Na prvním místě se umístil levhart mandžuský se 12 hlasy. Na druhém místě se s 11 hlasy umístil hrošík iberijský. Na třetím místě se umístila žirafa síťovaná s 8 hlasy. Za ní byl na čtvrtém místě se 6 hlasy lev perský. Na pátém místě se umístili datel císařský a krajta písmenková, tato zvířata měla po 1 hlasu. Ara learův, ara spixův, přímorožec šavlorohý, ďábel medvědovitý a pralesnička ohnivá neměli ani jeden hlas. Kvíz celkově vyplnilo 46 čtenářů.

Zajímá vás náš týdenní rozvrh? Tady je! Dnes, tedy v pondělí je na našem programu článek, který si právě čtete. V úterý se dozvíte jak je levhart mandžuský ohrožený a také na záložce Popis zvířete přibude článek o levhartovi mandžuském. V Plazím zpravodaji Vojta představí zmiji nosorožčí. Ve středu budete mít šanci si prohlédnout koláž levharta mandžuského a ručně malované obrázky levharta mandžuského. Kryštof ve Zvířatech našeho území představí tchoře stepního. Ve čtvrtek Lukáš představí kostlína obrovského, Vojta představí v Ptačím zpravodaji aru hyacintovou a ve Zvířatech ledových kontinentů Vojta představí soba polárního. V pátek přidáme na náš web kvíz o levhartovi mandžuském a básničku o levhartovi mandžuském. Jak už jsem zmínil v pátek ještě přidáme záložku, která se bude jmenovat Medojed kapský. Tato záložka bude o mláděti medojeda kapského, kterého jak jsem psal adoptujeme. Přesně toto mládě můžete vidět v Safari Parku Dvůr Králové. Bude to, ale občasník (to znamená, že fotky a články o medojedovi nebudou v pravidelném intervalu), každý týden ale přidáme jednu informaci o medojedovi kapském.

Teď se dozvíte něco o levhartovi mandžuském. Levhart mandžuský též levhart amurský nebo levhart skvrnitý mandžuský je poddruh levharta skvrnitého. Latinsky je nazývaný Panthera pardus orientalis nebo Panthera pardus amurensis. Je to nejseverněji žijíci druh levharta, kde se vyskytuje, podrobně se zítra dozvíte v Popisu zvířete. Je to hlavně noční živočich. Na konci roku 2000 bylo pouze 19 jedinců levhartů mandžuských chovaných v ZOO. V Safari Parku Dvůr Králové sice nespatříme levharta mandžuského, zato tam je možný k vidění levhart perský.

článek napsal: Kryštof, 19.4.2021


Orangutan bornejský

nové logo, které namaloval Kryštof
nové logo, které namaloval Kryštof

Nejdříve byste se měli dozvědět, že od dnešního dne máme nové logo. Toto nové logo je zde vyfocené. Namaloval ho Kryštof. V kruhu je tlapa savce, pro upřesnění tlapa tygra. Tato tlapa savce, představuje zvířata, která byla, jsou a budou tématem týdne. Je to tlapa savce a proto představuje i Zvířata našeho území (dříve Ohrožená zvířata ČR, od dnešního dne je tato záložka, ale přejmenovaná na Zvířata našeho území, ale nepředbíhejme. Dozvíte se o tom i v průběhu článku) a Zvířata ledových kontinentů. Vedle kola, ve kterém je umístěna tlapa savce (tygra) jsou umístěna dvě křídla. Ty představují Ptačí zpravodaj (v Ptačím zpravodaji nastaly menší změny, dozvíte se o tom v průběhu článku). Nad a pod logem jsou delfíni. Ti představují Rybí zpravodaj. 

Teď se dozvíte výsledky hlasování o tématu týdne. Na prvním místě se umístil orangutan bornejský se 14 hlasy, toto zvíře, tedy bude tento týden tématem týdne. Na druhém místě se umístil levhart mandžuský se 13 hlasy. Souboj o první místo byl velmi dramatický, protože ještě tři hodiny před uzávěrkou vedl levhart mandžuský před orangutanem bornejským o 5 hlasů. Na třetím místě se umístili zebra Grévyho, lev perský a žirafa síťovaná. Tato nádherná zvířata měla po 2 hlasech. Na čtvrtém místě se umístili ara learův, žralok dlouhoploutvý a pralesnička ohnivá. Měli po 1 hlasu. Ara spixův, datel císařský, přímorožec Šavlorohý, paježura Bruijnova a krajta písmenková neměli ani jeden hlas. Kvíz vyplnilo 36 čtenářů.

Zajímá vás náš týdenní rozvrh? Tady je! Dnes tedy v pondělí je na našem programu článek, který si právě čtete. V úterý si budete mít šanci přečíst popis orangutana bornejského a jak je orangutan bornejský ohrožený. Také v úterý přibude jedna záložka. Bude se nazývat Plazí zpravodaj a psát ho bude Vojta. Tento týden v něm představí varana skvrnitého. Ve středu si budete mít šanci prohlédnou ručně malované obrázky orangutana bornejského a koláž orangutana bornejského. Ve středu Kryštof na záložce Zvířata našeho území představí roháče obecného. Říkáte si, co to je za záložku? To nějakou zase přidali? Ne, nepřidali jsme žádnou záložku. Jen jsme přejmenovali záložku Ohrožená zvířata ČR na Zvířata našeho území. Účel stále je seznámit vás s ohroženými druhy zvířat ČR a téma jsou ohrožená zvířata ČR. Teď jdeme na čtvrtek. Ne! Ještě jste přece neřekli jakého ptáka představí Matyáš v Ptačím zpravodaji! Možná si právě tuto větu teď v duchu říkáte. Tady je vysvětlení. Možná jste si ve středu, když ve Ptačím zpravodaji vyšel článek o supu africkém na začátku všimli, že se píše, že na Ptačím zpravodaji už nebudou přibývat nové články. Důvod byl, že Matyáš neměl čas už psát. Ten den večer se ještě rozmyslel. Ptačí zpravodaj bude tedy nově vycházet ve čtvrtek (pokud se ještě něco změní, ihned vás informujeme). Matyáš v něm tento týden představí kondora andského. Lukáš v Rybím zpravodaji ve čtvrtek představí veslonosa amerického a Vojta ve Zvířatech ledových kontinentů papuchalka severního. V pátek přidáme básničku o orangutanu bornejském a kvíz o orangutanovi bornejském. 

Orangutan bornejský žije jen na ostrově Borneo. Latinsky se jmenuje Pongo pygmaeus. Jsou už pouze tři druhy orangutanů, žijí pouze na ostrovech Borneo a Sumatra. Samice orangutanů se o svá mláďata starají do 4 let jejich života. Orangutani se dožívají ve volné přírodě kolem 40 let. Pokud orangutani žijí v zajetí (např. v ZOO), mají díky omezenému pohybu sklony k obezitě, proto v ZOO musejí držet poměrně přísnou dietu. Orangutani mají z 97 % DNA stejné jako lidé. Podle domorodých obyvatel Bornea přináší smůlu podívat se orangutanovi do obličeje tváří v tvář.

 článek napsal: Kryštof, 12.4.2021


Gepard štíhlý

Nejdřívé vám chceme popřát veselé Velikonoce! Teď už jdeme na článek. Opět jsme v pátek na náš web přidali kvíz o zvířatech, která jsme probírali minulý týden. Hlavně o varanovi komodském. Opět se vás předposlední otázka ptala jaké zvíře chcete, abychom tento týden probírali jako téma týdne. Tady jsou výsledky! Na prvním místě se umístil gepard štíhlý s 11 hlasy. Tato krásná kočkovitá šelma bude tento týden tedy téma týdne. Na druhém místě se s 10 hlasy umístil žralok dlouhoploutvý. Na třetím místě se umístil se 7 hlasy lev perský. Lvi jsou mimochodem přezdíváni jako králové zvířat. Takže otázka, která se vás ptala, jak se přezdívá sumci piraíba, nemohla mít správnou odpověď velký král. Tato možnost, ale v kvízu byla. Král zvířat, ale není tento týden téma týdne. Na třetím místě se také umístila žirafa síťovaná. Ta měla stejně jako lev perský 7 hlasů. Na čtvrtém místě se umístil se 3 hlasy levhart mandžuský. Na pátém místě se umístili zebra Grévyho, pralesnička ohnivá a paježura Bruijnova. Tato zvířata měla 1 hlas. Ara learův, ara spixův, krajta písmenková, datel císařský a přímorožec šavlorohý neměli ani jeden hlas. Kvíz celkově vyplnilo 41 čtenářů.

Zajímá vás náš týdenní rozvrh? Tady je! Dnes, tedy v pondělí (toto pondělí je Velikonoční pondělí) je na našem programu článek, který si právě čtete. Zítra se dozvíte, jak je gepard štíhlý ohrožený a také si budete moci přečíst popis geparda štíhlého. Ve středu se na našich stránkách objeví koláž geparda štíhlého a ručně malované obrázky geparda štíhlého. Kryštof ve středu na záložce Ohrožená zvířata ČR napíše článek o želvě bahenní. Matyáš na záložce Ptačí zpravodaj představí supa afrického. Ve čtvrtek vám Lukáš na záložce Rybí zpravodaj představí zubatici makrelovou a Vojta na záložce Zvířata ledových kontinentů lachtana antarktického. V pátek se na našem webu objeví kvíz o zvířatech, která jsme probírali. Hlavně o gepardovi štíhlém. Také si v pátek budete mít šanci přečíst a poslechnout básničku o gepardovi štíhlém.

Teď se dozvíte něco základního o gepardovi štíhlém. Gepard štíhlý latinský nazývaný Acinonyx jubatus je nejrychlejší zvíře žijíci na pevnině. Dokáže dosáhnout rychlosti okolo 115 km/h. Gepard štíhlý především žije v afrických savanách. Malá populace přežívá také v Asii. Tento druh geparda dříve přežíval v Africe, Arabském poloostrově, na Blízkém východě a v Indii. Teď se gepard štíhlý vyskytuje hlavně v Africe. Egypťané dříve chovali geparda štíhlého jako domácí zvíře. Bylo to, ale velmi dávno. Gepard štíhlý je krásné zvíře a byla by škoda, kdyby na naší planetě nebyl.

článek napsal: Kryštof, 5.4.2021


Varan komodský

Opět jsme v pátek na náš web přidali kvíz o zvířatech, která jsme minulý týden probírali a to hlavně o karetě obrovské. Jenom vám dám rychlou připomínku pravidel kvízu. Kvíz si můžete udělat kdykoliv, vždy se na web přidá v pátek. Pokud se, ale chcete zapojit do hlasování o příštím tématu týdne můžete hlasovat jen do neděle 18:00. Tato otázka tam po 6 hodině odpolední zůstává, ale váš hlas by se už nepočítal. Teď už jdeme na výsledky této otázky. Na prvním místě se umístil varan komodský se 17 hlasy. Varan komodský bude tedy tento týden téma týdne. Na druhém místě se umístil lev perský s 8 hlasy. Poslední pódiové místo, tedy třetí místo, obsadil levhart mandžuský, kterého fotku máme mimochodem na stránce Úvod našich stránek. Na čtvrtém místě se umístili ara learův, gepard štíhlý a pralesnička ohnivá, všichni tři měli 3 hlasy. Na pátém místě se umístili krajta písmenková a žralok dlouhoploutvý, tato ohrožená zvířata měla 2 hlasy. O šesté místo se dělí žirafa síťovaná a paježura Bruijnova, oba měli 1 hlas. Přímorožec šavlorohý, ara spixův a datel císařský neměli ani jeden hlas. 

Vždy po 4 týdnech je v kvízu otázka, která se vás ptá jaké články o tématu týdne se vám tento měsíc líbily nejvíce. Tady jsou výsledky. Nejvíce se vám líbily články o kakapovi sovím, dali jste jim 16 hlasů. Na druhém místě se usadily články o karetě obrovské, ty dostali 14 hlasů. Na třetím místě se usadily články o slípce takahe, ty měli 9 hlasů. Na posledním, tedy čtvrtém místě se umístil lvíček zlatý se 6 hlasy. 

Vždy po 4 týdnech je v kvízu otázka, která se vás ptá, jaký článek o zvířeti ze zpravodajů se vám líbil nejvíce. Tady jsou výsledky. Nejvíce se líbila vydra říční z Ohrožených zvířat ČR. Vydra říční dostala 14 hlasů. Na druhém místě se usadili arapaima gigas z Rybího zpravodaje a křeček polní z Ohrožených zvířat ČR. Oba tato zvířata dostala 9 hlasů. Na třetím místě se umístili rys ostrovid z Ohrožených zvířat ČR a liška polární ze Zvířat ledových kontinentů. Obě tyto šelmy dostaly 4 hlasy. Na čtvrtém místě se umístil losos obecný z Rybího zpravodaje se 2 hlasy. Na pátém místě se umístili lín obecný z Rybího zpravodaje, jeseter malý z Rybího zpravodaje a kosatka dravá ze Zvířat ledových kontinentů. Tato zvířata dostala 1 hlas. Ostatní zvířata nedostala ani jeden hlas. 

Zajímá vás náš týdenní rozvrh? Tady je! Dnes, tedy v pondělí je na našem webu na programu článek, který si právě čtete. V úterý se dozvíte jak je varan komodský ohrožený a také si budete moct přečíst jeho popis. Ve středu se na našem webu objeví ručně malované obrázky varana komodského a koláž varana komodského. Kryštof na záložce Ohrožená zvířata ČR představí jasoně červenookého a Matyáš na záložce Ptačí zpravodaj sokola stěhovavého. Ve čtvrtek Lukáš v Rybím zpravodaji představí sumce piraíba. Vojta na záložce Zvířata ledových kontinentů představí mrože ledního. V pátek opět přidáme kvíz, ve kterém rozhodnete vy o příštím tématu týdne. Také v pátek přidáme básničku.

Teď se dozvíte něco základního o varanovi komodském. Latinsky se varan komodský řekne Varanus komodoensis. Varan komodský je nevětší a zároveň i nejtěžší ještěr světa. Varani nesou jméno po ostrově Komodo v Indonésii, ale vyskytují se i na dalších čtyřech přilehlých ostrovech v souostroví Malé Sundy. Pro západní obyvatele planety Země byl varan komodský objeven až roku 1912. Varanu komodskému se také přezdívá komodský drak a mně jako drak doopravdy připadá. Byla by škoda, kdyby komodský drak na naší planetě vymřel.

článek napsal: Kryštof, 29.3.2021


Kareta obrovská

Jako každý týden, tak i tento týden jsme na náš web přidali kvíz o zvířatech, která jsme probírali, hlavně o slípce takahe. V kvízu byla jako vždy otázka, která se vás ptala jaké zvíře chcete příští (tento) týden jako téma týdne. Zajímají vás výsledky této otázky? Tady jsou! Na prvním místě se umístila s 26 hlasy kareta obrovská, kareta obrovská tedy bude tento týden téma týdne. Na druhém místě se umístil koala medvídkovitý s 12 hlasy a na třetím místě se s 7 hlasy umístil ara learův. Dále se pak umístila na čtvrtém místě achatina žravá se 6 hlasy, na pátém místě se s 5 hlasy umístil ďábel medvědovitý, na šestém místě se s 3 hlasy umístil axotol mexický a na sedmém místě se umístila paježura Bruijnova s 1 hlasem. Ibis skalní, ptakokřídlec Alexandřin a luskoun krátkoocasý neměli ani jeden hlas a dělí se o osmé místo. Vy jste jistě zaznamenali úspěchy v kvízu a my jsme zaznamenali jeden z největších úspěchů našeho projektu. Kvíz totiž vyplnilo 60 čtenářů a to je nový rekord. Dosavadní rekord držel kvíz hned z prvního týdne existence Ochrany zvířat, a to kvíz o pandě velké kde celkem hlasovalo 55 čtenářů. Kvíz o slípce takahe ho ale o 5 hlasů překonal. Děkujeme za to, že naše stránky navštěvujete a přejeme krásný týden se zvířaty. Pokud budete mít otázky či připomínky, kontaktujte nás na str. O nás, nebo když budete mít čas a chuť, tak se můžete podívat na náš instagram, odkaz na něj naleznete na straně O nás. 

Zajímá vás náš týdenní program? Tady je! V pondělí, tedy dnes je na našem programu článek, který si právě čtete. V úterý se zveřejní článek o popisu karety obrovské a také se zveřejní článek o tom, jak je kareta obrovská ohrožená. Ve středu ukážeme koláž a námi malované obrázky karety obrovské. Minulý týden byl celý rekordní a jubilejní. Ve středu to bylo už měsíc, co přibyly dvě záložky, Ohrožená zvířata ČR a Ptačí zpravodaj. Obě tyto záložky vznikli 24. února. V Ohrožených zvířatech ČR vám Kryštof ve středu představí tetřívka obecného a Matyáš v Ptačím zpravodaji sýčka lesního. Ve čtvrtek přibyl nový rekord, nejdelší článek z naší historie. Tento článek napsal Vojta a byl o lišce polární, na záložce Zvířata ledových kontinentů. Na této záložce vám ve čtvrtek Vojta představí narvala jednorohého a Lukáš na záložce Rybí zpravodaj představí arapaimu velkou. V pátek se na našem webu objeví kvíz o zvířatech, která jsme probírali tento týden a básnička o karetě obrovské.

Teď se dočtete něco základního o karetě obrovské. Kareta obrovská je mořská želva a je to druhá největší želva na světě. Je to plaz. Latinsky se nazývá Chelonia mydas. Kareta obrovská se dožíva 80 let. Všechny vodní želvy žijí jen ve vodě, na pevninu vylézají jen když kladou vejce. Samice vylézají na břeh pouze v noci, když hledají vhodné místo pro nakladení vajec. Každý vrh obsahuje okolo 100 vajec. Na břehu se vylíhnou a začíná putování do moře, které je pro malé želvičky velmi obtížné. Když se ale vylíhnou na pláži u města, není to dobře. Mladé želvy totiž jdou za světlem, které vyzařuje moře, když se vylíhnou na pláži u města, tak město samozřejmě vydává vetší světlo než moře a tak jdou malé želvičky za světlem města. Když dorazí jsou zmatené. Některé spadnou do kanálů a jiné zase přejede auto. Jen hrstka malých vodních želv dokáže přežít. Víte, proč se někomu říká, že pláče jako želva? Želvy totiž při kladení vajec skutečně pláčou. Důvodem obvykle bývá velké množství písku, které se želvám při hrabání děr dostává do očí. Kareta obrovská je krásná vodní želva a byla by škoda, kdyby na naší planetě vymřela.

článek napsal: Kryštof, 22.3.2021

Slípka takahe

Jako vždy jsme v pátek na náš web přidali kvíz o zvířatech probírané minulý týden, zejména o kakapovi sovím. Opět se vás předposlední otázka ptala, jaké zvíře chcete, abychom probírali tento týden (14.3 - 18.3 2021). Zajímají vás výsledky této otázky? Tady jsou! Kvíz vyplnilo 34 čtenářů. Na prvním místě se umístila s 12 hlasy slípka takahe. Na druhém místě se s 11 hlasy umístil ara learův, souboj o první místo byl velmi dramatický, protože ještě asi tak pět hodin před uzávěrkou této otázky vedl ara learův o 5 hlasů před konečným vítězem, tedy slípkou takahe. Na třetím místě se umístil koala medvítkovitý s pěti hlasy. Paježura Bruijnova se usadila na čtvrtém místě se třemi hlasy společně s ďáblem medvědovitým, který měl pochopitelně stejně jako paježura Bruijnova tři hlasy. Další zvířata neměla ani jeden hlas. Užijte si tento týden se zvířaty a v pátek budete mít opět šanci si udělat kvíz a hlasovat o zvířeti, které se bude probírat příští týden.

Zajímá vás náš týdenní rozvrh? Tady je! Dnes je na našem rozvrhu článek, který si právě čtete. Zítra, tedy v úterý se dozvíte, jak je slípka takahe ohrožená a na programu je i popis slípky takahe. Ve středu ukážeme malované obrázky slípky takahe a koláž slípky takahe. Také se ve středu na záložce Ohrožená zvířata ČR od Kryštofa dozvíte o křečkovi polním. Na záložce Ptačí zpravodaj se od Matyáše dozvíte o orlu opičím. Ve čtvrtek se na záložce Rybí zpravodaj od Lukáše dozvíte o jeseteru malém, také se ve čtvrtek na záložce Zvířata ledových kontinentů od Vojty dozvíte o lišce polární. V pátek se na našem webu objeví básnička o slípce takahe a kvíz o slípce takahe. Tak užijte si tento týden se zvířaty!

Teď se dozvíte něco zálkadního a doufám i zajímavého o slípce takahe. Slípka takahe též slípka novozélandská se latinsky řekne porphyrio hochstetteri. Slípka takahe byla padesát let považována za vyhynulou, vědci jí začali považovat za vyhynulou v roce 1898. Našli jí na novozélandských Alpách na jížním cípu Jížního ostrova. Zásluhy za znovu objevení slípky takahe má novozélandský lékař a dobrodruh Geofrej Orbell. Jím vedená expedice jí objevila roku 1948. Slípka takahe, stejně jako kakapo soví neumí létat. Obývá vysoko položené pastviny s trsy horských tráv, které představují její hlavní potravu. 

článek napsal: Kryštof, 15.3.2021


Kakapo soví

Opět jsme v pátek přidali kvíz o lvíčkovi zlatém a o zvířatech, která se probírala minulý týden. Jako každý týden, tak i tento týden byla v kvízu otázka, která se vás ptala, jaké zvíře chcete, aby bylo tématem týdne. Zajímají vás výsledky? Tady jsou! Kvíz vyplnilo 40 čtenářů. Na 1. místě se umístil se 13 hlasy kakapo soví, kakapo soví tedy tento týden bude tématem týdne. Užijte si o něm články. Na 2. místě se umístila s 10 hlasy slípka takahe, na 3. místě se umístil koala medvítkovitý a ďábel medvědovitý, obě tato zvířata měla shodně hlasů, tedy po šesti. Další zvířata měla 1 hlas a některá dokonce ani jeden hlas. Užijete si tedy články o vámi zvoleném zvířeti, o kakapovi sovím.

Teď vám řeknu jaký bude náš rozvrh tento týden. V pondělí, tedy dnes je na našem programu článek, který si právě čtete. V úterý se dozvíte, jak je kakapo soví ohrožený a popis kakapa sovího. Ve středu ukážeme obrázky kakapa sovího a koláž kakapa sovího. Také vám Kryštof na záložce Ohrožená zvířata ČR představí vydru říční a Matyáš na záložce Ptačí zpravodaj aru kanidu. Ve čtvrtek vám Lukáš v Rybím zpravodaji představí lososa obecného a Vojta ve Zvířatech ledových kontinentů představí kosatku dravou. V pátek přidáme na naše stránky básničku o kakapu sovím a kvíz o kakapu sovím a dalších zvířatech představených v našich záložkách. Užijte si tento týden a třeba se koukněte na náš instagram, odkaz na něj naleznete na stránce O nás.

Teď vám řeknu něco základního o kakapovi sovím. Kakapo soví je nejvzácnějším papouškem na světě, ale také největším papouškem na světě. Kakapo soví neumí létat, místo toho šplhá a jeho křídla mu pomáhají při seskocích ze stromů. Tento papoušek se podobá sově nejen tím, že je to noční pták, ale i vzhledem. Chováním se však podobá králíkovi, jelikož žije v podzemních norách a živý se rostlinou stravou. Jeho jméno pochází z maorštiny, jazyka prvních obyvatel Nového Zélandu (kakapo soví žije jen na Novém Zélandu) a v překladu to znamená noční papoušek. Může se dožit až 100 let. V době páření je volání samečka na samičku slyšet na několik kilometrů. O pohlaví budoucích mláďat rozhoduje úroda jednoho konkrétního druhu stromu, když je plodů dostatek rodí se samci, kteří jsou větší a potřebují více potravy. Latinsky se kakapo soví nazývá Strigops habroptila. Teď vám představím celebritu Sirocca (Sirocco je kakapo soví), který je miláčkem médii. Sirocco se stal oficiálním vyslancem novozélandské fauny a má svůj účet na Facebooku. Odkaz na tento účet najdete pod článkem. Tak pomozme kakapům sovím a to i Siroccovi tak, že nebudete používat moc plastů, aby se jim nezničilo jejich přirozené prostředí. 

Odkaz na Siroccův facebook:

článek napsal: Kryštof, 8.3.2021Lvíček zlatý

Nejdříve ze všeho bychom vám chtěli poděkovat za vaší přízeň, která trvá už měsíc. Uteklo vám to stejně jako mě? Přesně před měsícem jsme zveřejnili 1. článek. Tehdy to byl úvodní článek o pandě velké. Vždy, když dokončíme 4 týdny, budete mít v kvízu otázky: jaké zvíře se vám za uplynulý měsíc líbilo nejvíce jako téma týdne a jaké zvíře ze zpravodajů se vám líbilo nejvíce. Poprvé jste se mohli s těmito otázkami setkat minulý týden, v kvízu o pandě červené, tady jsou výsledky těchto 2 otázek. 1. zmíněná otázka dopadla takto: na 1. místě se umístila panda červená s 9 hlasy, na 2. místě se umístil tygr ussurijský s 8 hlasy, na 3. místě se umístila panda velká s 6 hlasy a na posledním místě se umístila gorila horská. Výsledky 2 zmíněné otázky jsou takovéto: na 1. místě se umístila kočka divoká s 12 hlasy, na 2. místě se umístil tučňák císařský a lední medvěd, kteří měli stejně hlasů, tedy 6 hlasů, na 3. místě se umístila tirika rudokřídlá se 3 hlasy a na 4. místě se umístil úhoř říční s 1. hlasem. Ostatní zvířata neměla ani jeden hlas. Teď už jdeme na výsledky hlasování o zvířeti, které chcete abychom probírali jako téma týdne: na 1. místě se umístil lvíček zlatý s 10 hlasy, toto zvíře budeme tedy tento týden probírat. Na 2. místě se umístil ibis skalní s 9 hlasy a na 3. místě se umístil ďábel medvědovitý se 4 hlasy. Ostatní zvířata měla 2 a méně hlasů. Kvíz nám vyplnilo celkem 28 lidí.

Teď vám řeknu náš týdenní plán na tento týden. V úterý si jako každý týden přečtete popis lvíčka zlatého (téma týdne) a jak je lvíček zlatý ohrožený (v úterý mám mimochodem narozeniny). Ve středu opět ukážeme koláž lvíčka zlatého a také ručně malované obrázky. Také vám já představím jedno ohrožené zvíře ČR, tentokrát to bude rys ostrovid. Matyáš vám představí jednoho ohroženého ptáka na záložce Ptačí zpravodaj. Tentokrát to bude majna Rothschildova. Ve čtvrtek vám Lukáš představí opět jednu ohroženou rybu, tentokrát se můžete těšit na lína obecného. Ve čtvrtek vám Vojta představí jedno zvíře z ledových kontinentů, tento týden budete mít šanci se seznámit s tučňákem Homboldtův. V pátek jako vždy Sebastian zarecituje a složí básničku o lvíčku zlatém. Také v pátek na náš web přidáme kvíz o zvířatech probíraných tento týden. V kvízu budete mít šanci až do neděle 18:00 h hlasovat o zvířeti, které chcete, abychom probírali jako téma týdne příští týden.

Teď si povíme něco o lvíčku zlatém. Lvíček zlatý má ještě 1 jméno a to zní lvíček malý. Jeho latinské jméno zní leontopithecus rosalia. Je aktivní ve dne i v noci. Samice rodí 1 - 2 mláďata, vzácně i tři. Lvíček zlatý se živí hmyzem, plody ovoce, semeny a bobulemi. Žije v malých rodinných skupinkách. Obývá lesy v okolí moře. Vyskutuje se hlavně v jížní Americe. Kdyby opice mezi sebou volili krále, byl by lvíček zlatý žhavým kandidátem. Má hřívu jako lev a navíc oplývá nádhernou oranžovozlatou barvou, která z něj dělá skutečný klenot živočišné říše. Přesto se i tato nádherná opice ocitla na pokraji vyhynutí. Jeho popis a jak je ohrožený se dozvíte zítra. Pokud budete mít otázky, připomínky nebo cokoli jiného kontaktujte nás na str. O nás přes kontaktní formulář. Tak přeji hezké počtení tento týden a když budete mít náladu koukněte se na náš instagram. 

článek napsal: Kryštof, 1.3.2021Panda červená

Od pátku až do neděle jste měli možnost si opět vyplnit kvíz. Tentokrát byl kvíz o gorile horské. Předposlední otázka se vás ptala, jaké zvíře chcete probírat týden od 22.2 - 26.2 2021. Kvíz nám vyplnilo 43 čtenářů, čtenáři hlasovali stejně jako každý týden o zvířeti, které by si přáli, abychom od dneška probírali. Pokud vás zajímá jak to dopadlo, určitě si přečtěte tento odstavec! Tady jsou už výsledky: na 1. místě se umístila panda červená s 15 hlasy, na druhém místě se umístil lední medvěd, který měl jen o jeden bod méně než panda červená, tedy 14 hlasů a na 3. místě se umístil levhart obláčkový s 9 body. Jak jste si už jistě domysleli, tento týden budeme probírat pandu červenou. V pátek na náš web opět přidáme kvíz, ve kterém budete moct opět hlasovat o zvířeti, které budete chtít, abychom se jím zabývali v týdnu od 1.3 až do 5.3.

Chcete vědět jaká zvířata se ještě kromě pandy červené budou tento týden probírat? Tady to budete mít šanci zjistit! Dnes a v úterý si budeme povídat o pandě červené. Ve středu přidáme dvě nové záložky. 1. se bude nazývat Ohrožená zvířata ČR, ve které vám já představím každý týden jedno ohrožené zvíře ČR. Tento týden budete mít šanci se dozvědět něco o kočce divoké, která je v ČR kriticky ohrožená. 2. záložka se bude nazývat Ptačí zpravodaj, ve které vám Matyáš řekne něco o ohroženém ptáku. Tento týden vám Matyáš představí tiriku rudokřídlou. Ve čtvrtek vám jako vždy Lukáš představí jednu ohroženou rybu. Tentokrát to bude mihule říční. Ve čtvrtek také budete mít možnost se seznámit s jedním zvířetem z ledových kontinentů, tentokrát Vojta představí ledního medvěda. V pátek budete mít možnost si přečíst a poslechnout básničku o pandě červené a samozřejmě si budete moct vyplnit i kvíz o zvířatech, které jsme probírali tento týden.

Teď si povíme něco základního o pandě červené. Panda červená má dvě jména. 1. je panda červená a 2. je panda malá. Latinsky (vědecky) se panda červená řekne Ailurus fulgens. Její popis a jak je ohrožená se jako každý týden dozvíte zítra, tedy v úterý. Panda červená je menší stromová šelma. Není si moc příbuzná s pandou velkou. Má ale podobný život jako větší a možná i známější panda. Pandy červené jsou samotářská zvířata, která se úmyslně stýkají jen v době páření, to je mezi lednem a březnem. V ČR jí můžeme vidět v mnoha ZOO, například v ZOO Praha, nebo v ZOO Zlín. Užijte si tento týden se zvířaty a pokud budete mít otázky nebo připomínky prosím kontaktujte nás na str. O nás.

článek napsal: Kryštof, 22.2.2021Gorila horská

Nejdříve vám popřejeme šťastný Valentýn. Teď už jdeme na článek:  opět jste měli možnost v kvízu o tygrovi ussurijském dávat hlasy zvířeti, o kterém byste se chtěli dozvědět něco více. Znovu musíme připomenout, že  hlasovat můžete do neděle do 18:00, po 18:00 hodině se vaše hlasy už nebudou počítat. Tady jsou výsledky: Na 1. místě se umístila gorila horská, na druhém tučňák Humboldtův a na 3. místě se umístil slon africký. Takže tento týden budeme probírat gorilu horskou a v pátek až do neděle budete opět hlasovat o zvířeti, které budeme probírat v týdnu od 22.2. do 26.2.

Jak už jste si četli, tento týden budeme probírat gorilu horskou, tak si o ní něco základního teď povíme! Je to poddruh gorily východní. Je to 2. největší primát na světě. Její popis a něco o tom jak je ohrožená opět nebudu prozrazovat, protože to bude na našich stránkách až zítra. Latinsky (vědecky) se řekne Gorilla beringei beringei. Užijte si tento týden i s našimi webovkami. Pokud budete mít dotazy, koukněte se na str. O nás, kde naleznete kontaktní formulář.

článek napsal: Kryštof, 15.2.2021Tygr ussurijský

Jak všichni naši čtenáři vědí, v pátek jsme na záložku Kvíz a básnička přidali kvíz o pandě velké. Předposlední otázka se vás ptala jaké zvíře chcete příští týden. Kvíz si můžete udělat kdykoliv, ale hlasovat pro zvíře pouze do neděle do 18:00 h. Osmnáct z vás odpovědělo, že by si přálo, aby jsme se tento týden zabývali tygrem ussurijským, tento druh tygra se tedy umístil na 1. místě, 9 z vás si přálo, abychom tento týden probírali ledního medvěda, lední medvěd se umístil na 2. místě, na 3. místě s 8 hlasy se umístil žralok bílý. Další zvířata měla pod 8 hlasech. Celkově hlasovalo 55 čtenářů. Takže tento týden se bude probírat tygr ussurijský. O zvířeti, které se bude probírát příští týden, rozhodnete opět vy.

Jak už jsem zmínil tento týden se bude probírat tygr ussurijský, tak si o něm něco základního teď povíme! Tygrovi ussurijskému se také přezdívá tygr sibiřský, amurský, atlajský, korejský, mandžuský a severočínský. Jako minulý týden vám nebudu prozrazovat, jak je velký ani jak je ohrožený, protože to prozradí Vojta, Bára a Kája. V Česku se chová v ZOO Hluboká, Hodonín, Olomouc, Plzeň, Zlín, Praha, Tábor, Dvorec také se chová v faunparku Horní Lípová a v Ringelland. Vědecky se tygr ussuríjský jmenuje Panthera tigris altaica. Užijte si články o tygrovi ussurijském.

článek napsal: Kryštof, 8.2.2021
Panda velká

Tento týden se budeme zabývat pandou velkou. Panda velká je krásné majestátní zvíře žijící v bambusových lesích. Jak je velká, to nebudu prozrazovat, protože o tom zítra napíše Vojta s Kájou. Jen vám prozradím, že je to savec. Vědecky se panda velká řekne: Ailuropoda melanoleuca, v překladu to znamená kočičí-stopa-černá-a-bílá.

článek napsal: Kryštof, 1.2.2021